Bakan Göktaş açıkladı: 1,85 milyar lira gönderildi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Göktaş, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  (SYDV) personeli ve ASYA gönüllülerimizden oluşan 3 bine yakın personel ve 507 araç ile sahadayız. Çalışmalar süresince afet bölgesi ve lojistik ASYA depolarımıza afetin ilk anından itibaren toplam 31 bin tır ile yardım malzemesi ulaştırıldı. Bu süreçte 186 milyondan fazla ihtiyaç malzemesinin dağıtımı yapıldı. Afetten zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 1,85 milyar lira ödenek aktardık.” dedi.

“85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HER BİRİ BİZİM HİZMETLERİMİZİN MUHATABI”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF İl Birliği ile düzenlenen ‘Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu’ toplantısı Ataşehir’de bir otelde gerçekleşti. ‘Deprem sonrası iyileştirme faaliyetleri’  gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. ‘Bu toplantımızda deprem sonrası iyileştirme faaliyetleri arasında özel olarak aile ve çocuk başlıklarını ele alacağız’ diyerek açılış konuşmasına başlayan Bakan Göktaş, “Bakanlığımızın faaliyet alanları, toplumun her kesimini etkileyen hizmetleri kapsıyor. 85 milyon vatandaşımızın her biri bizim hizmetlerimizin muhatabı. Bu hizmetlerin yürütülmesinde sosyal tarafların katkısı oldukça kritik. Çünkü bu hizmetlerin sunulmasında birçok aşamada kamu kurumu ve kuruluşlarımızla, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Bu işbirliklerini artırmaya yönelik çalışmaları önemsiyoruz. 2022 yılı Mart ayında Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaştık. Vizyon belgesi ve eylem planımızı sosyal taraflarla istişareler neticesinde, 5 hedef ve 28 faaliyet olarak planladık. Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu’nun çalışmalarına başlamasını ‘Politika Geliştirme Süreçlerine Sivil Toplumun Etkin Katılımının Sağlanması’ hedefimiz altındaki en başta gelen faaliyetimiz olarak planlamıştık. Bu kapsamdaki faaliyetlerimizi titizlikle yürütüyoruz.” dedi.

“AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İLE TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BİZİM YOL HARİTAMIZ”

Sosyal taraflarla olan iş birliğinin afet ve acil durumlarda hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Mahinur Özdemir Göktaş, “Depremler, seller, yangınlar, kışın yoğun kar yağışının getirdiği olumsuzluklar gibi birçok doğal afete maruz kalan bir coğrafyada yaşıyoruz ne yazık ki. Afet ve kriz yönetimi açısından etkili bir hazırlığımızın olması gerekiyor. Bu açıdan kamu ve diğer tüm sosyal taraflar arasında kurulacak iletişim mekanizmaları oldukça önemli. Afet durumlarına yönelik hazırlıkta Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bizim yol haritamız niteliğinde. TAMP’a göre Bakanlık olarak biz Psikososyal Destek Çalışma Grubu’nda ve Afet Ayni Bağış Depo Yönetimi Dağıtım Çalışma Grubu’nda ana çözüm ortağıyız. Bu iki başlıkta yürüttüğümüz faaliyetlerde sosyal taraflarla işbirliği, hem afetin akut etkilerinin atlatılmasında hem de afet sonrası psikososyal çalışmalarda ve sosyal iyileştirme süreçlerinde çok önemli bir yer tutuyor.” diye konuştu.

“SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARIMIZA TOPLAM 1,85 MİLYAR LİRA ÖDENEK AKTARDIK”

Bakan Göktaş, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız büyük depremler sonrasında sahadaydık. Kamu, STK, özel sektör ayrımı olmadan, her kurum ve toplumun her ferdi elini taşın altına koydu. Bir seferberlik halinde çalıştık. 18 ilde kurduğumuz depolarımıza ayni bağışları alıyor, uluslararası, kurumsal ve bireysel bağışçılardan gelen bağışları kabul ediyor, sonrasında koordinasyon ve sevkiyatlarını yapıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  (SYDV) personeli ve ASYA gönüllülerimizden oluşan 3 bine yakın personel ve 507 araç ile sahadayız. Çalışmalar süresince afet bölgesi ve lojistik ASYA depolarımıza afetin ilk anından itibaren toplam 31 bin tır ile yardım malzemesi ulaştırıldı. Bu süreçte 186 milyondan fazla ihtiyaç malzemesinin dağıtımı yapıldı. Afetten zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 1,85 milyar lira ödenek aktardık. Tüm bu başlıklarda yürüttüğümüz faaliyetlerde sahadaki her paydaşın desteği oldukça önemliydi. Deprem sonrası afetten etkilenen tüm illerimizde, psikososyal destek hizmetlerini tüm destek çözüm ortaklarımızla birlikte yürütmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDEN ÇOCUKLARIMIZI GÜVENLİ İLLERDEKİ ÇOCUK KURULUŞLARINA NAKLETTİK”

‘6 Şubat depremleri sonrasında sosyal taraflarla işbirliğinin ne kadar hayati ve etkili olduğunu gösteren çok net bir örnek yaşadık.’ Diyen Bakan Göktaş, “Toplantımızın ana temalarından çocuklara yönelik faaliyetler açısından çok kritik bir durumdu. Depremde ebeveynlerini kaybeden, aile büyüklerine ulaşılamayan, kaybolmuş ve kendini ifade edemeyen, çocuklarımız oldu. Bu çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürüttük. Refakatsiz çocuklara ilişkin süreçleri AFAD, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonu ile yürüttük. Çocuklarla ilgili ihbar, talep ve bildirimlerin alınabilmesi için 10 Hattan oluşan ve 7/24 çalışan bir Çağrı Merkezi oluşturduk. TÜBİTAK, Veri Kayıt Sistemi ve Derin Görü Programı’nı Sağlık Bakanlığı ve bizim bakanlığımızın kullanımına sundu, refakatsiz çocuklarımıza yönelik özel bir işleyiş oluşturduk. Sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli irtibatta olarak gelen ihbarların değerlendirilmesi ve verilerin işlenmesinde iş birliği yaptık. Korunma altındaki çocuklarımızın tahliye planı ve uygulamasını yaptık. Deprem bölgesindeki illerden çocuklarımızı güvenli illerdeki çocuk kuruluşlarına naklettik. Bu süreçte UNICEF ve ASAM- SGDD’den destek aldık. Deprem sonrası süreçte de depremden etkilenen ailelere, aile birleşimi yapılan çocuklara yönelik psikososyal destek ve gerekli her türlü desteği düzenli olarak sağlıyoruz. Deprem sonrası süreç için afet ve acil durumlara yönelik tedbir ve düzenlemeler yapıyoruz. 26-28 Nisan 2023 tarihleri arasında Ülkemizde ilk kez düzenlenen 1. Çocuk Şûrasında “Afet, Kriz ve Acil Durumlarda Çocuk Komisyonuö oluşturduk. Bu örnekler sosyal taraflarla iş birliği içinde çalışmanın aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tüm süreçlerde olduğu gibi şimdi de, ortak akıl ve kararlılıkla, kapsamlı bir perspektifle yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x