SPK’dan 14 kişi ve 2 şirkete 80 milyon lira para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu son zamanların en yüksek idari para cezalarını uyguladı. SPK, İmaş Makine Sanayi (IMASM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Özge İsen’e 25 milyon 835 bin 508 lira, Handan Yıldırım’a 14 milyon 858 bin 522 lira, Devrim Bisren’e 14 milyon 133 bin 381 lira, Alev Özavşar’a 8 milyon 902 bin 551 lira, Berkan Özkan’a 3 milyon 945 bin 638 lira, Dilek Akçakale’ye 1 milyon 746 bin 185 lira idari para cezası kesildi. Cezalara neden olarak ise VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nde yer alan “Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler” başlığındaki
-Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi
-Kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi
-Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması
maddeleri gösterildi.

Ayrıca Özge İsen’e SPK’ya iletilen belgede gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespit edilmesinden ötürü Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103’üncü maddesinin yedinci fıkrası olan “Kurul veya bu Kanuna göre görevlendirilenler tarafından ilgili gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili olarak talep ettikleri bilgi, belge, açıklama ve kayıtları (elektronik ortamda tutulanlar dâhil) süresi içinde hiç veya istenen şekliyle vermeyen veya eksik, gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte veren veya açıklamalarda bulunan kişiler ve Kurul veya bu Kanuna göre görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarını engelleyen veya zorlaştıran kişilere birinci fıkranın birinci cümlesi uyarınca idari para cezası verilir” kapsamında 155 bin 567 lira idari para cezası verildi.

İTTİFAK HOLDİNG’DE DE CEZALAR VERİLDİ

SPK yaptığı incelemeler neticesinde İTTİFAK HOLDİNG hisseisnde gerçekleştirilen işlemlere istinaden Zülabidin Özay’a 4 milyon 493 bin 326 lira, Özge İsen’e 2 milyon 202 bin 355 lira, Berkan Özkan’a 1 milyon 952 bin 29 lira, Halil İbrahim Balkanlı’ya 1 milyon 474 bin 370 lira, Okan Uysal’a 216 bin 353 lira, Selahattin Erdem Sürme’ye 153 bin 295 lira, İsmet Gökgöz’e 139 bin 641 lira, Noya Çelik Sanayi’ye 120 bin 546 lira, Hüseyin Çakır’a 105 bin 902 lira, Maşallah Dağ’a 85 bin 789 lira, Berkay Berberoğlu’na 69 bin 783 lira ceza kesildi.
Cezalara neden olarak VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan;
-Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi,
-Farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi,
-Kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi,
-Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması,
maddeleri gösterildi.

GCM YATIRIM’A DA ceza KESİLDİ

SPK, GCM Yatırım’a personelin işe başlama ve işten ayrılma durumlarının mevzuatta öngörülen süre içerisinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ’ye bildirilmemesi nedeniyle III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 38’inci maddesinin birinci fıkrası ve VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 19’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 209 bin 349 lira idari para cezası uyguladı.

Böylece toplamda 80 milyon 800 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x